60 71 03 71 sus@frase.dk

Klart sprog i dine tekster

Med en række enkle råd kan du få mere klart sprog i dine tekster, så de bliver nemmere at læse og forstå:

Brug naturlige udtryk

Lad være med at skrive ”i indeværende kalenderår”, hvis du mener ”i år”. Eller ”Henvendelse kan ske til …”, hvis du mener ”Du kan kontakte mig på …”

Undgå lange navneord

Pas på lange navneord, der ender på –ing og –else. De generer læsningen. Skriv ”undersøger” i stedet for ”foretager en undersøgelse” og ”læser igennem” i stedet for ”foretager en gennemlæsning”.

Skriv, som du taler, undgå papirord som fx:

  • ”forespørge”, når du mener ”spørge”
  • ”forefindes”, når du mener ”er”
  • ”med henblik på”, når du mener ”for”

Undgå lange sammensatte ord

Del gerne ordet i flere, hvis det er muligt. Skriv fx ”lederen af daginstitutionen” i stedet for ”daginstitutionslederen”.

Gør sproget aktivt

Brug den aktive form af udsagnsordet og et tydeligt grundled. Skriv ikke ”Her fremsendes”, men ”Jeg sender”. Skriv ikke ”Det overvejes”, men ”Kommunen overvejer”.

Undgå forkortelser

Nogle forkortelser er ikke kendt af alle, og tekstens flow bliver bedre uden forkortelser. Så brug kun de mest gængse forkortelser som osv., fx og dvs.